bijoamijo-emblema

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

1. Bevezetés

Mikor a Ön meglátogatja honlapunkat, az ön személyes adatai és annak védelme fontos számunka, ezért mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a személyes adatai biztonságban legyenek a webáruházunkban ezért készült önnek az adatkezelési és adatvédelmi szabályzat.

Ezt szeretnénk biztosítani, akkor is mikor Önt szeretnénk bizalmasan tájékoztatni az oldalunkon megjelenő ajánlatainkról. Ha meglátogatja oldalunkat a www.bijoamijo.hu-t személyes adatainak kezelésére, továbbítására és felhasználására kerülhet sor. Ezzel az adatkezelési és adatvédelmi szabályzattal szeretnénk Önt tájékoztatni a folyamatainkról, hogy mindig tisztában legyen azzal, hogy személyes adatait milyen biztonságos és megbízható módon kerülnek felhasználásra és kezelésre az oldalainkon. Természetesen a ránk vonatkozó törvények figyelembevételével valósítjuk meg, az Ön adatainak védelmét.

A ránk vonatkozó szigorú előírások:

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)
• az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során alkalmazandó 1998. évi VI. törvény,
• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény („Ekertv.”) rendelkezései,
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a témára vonatkozó ajánlásaira
az Európai Unió által meghatározott GDPR előírásai, azaz az adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvek.

2. Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat fogalmai

2.1 Adatkezelő

Aki önállóan, vagy másokkal együtt az adatkezelés célját meghatározza, az ezzel kapcsolatos döntéseket meghozza, végrehajtja vagy végrehajtatja.
A szolgáltató neve: Ma-Ja.Com Kft
A szolgáltató székhelye: 1037 Budapest, Nyereg út 8.
Telephely: 1033 Budapest, Szőlőkert utca 9. 30 iroda
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@bijoamijo.hu
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-713934
Adószáma:12998920-2-41
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36-20/337-3282
Adatvédelmi nyilvántartási száma: Hírlevél küldés: NAIH-123434/2017
Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 13537

2.2 Közös adatkezelő

Jelenleg még közös adatkezelő nincs.

2.3 Adatkezelés

A személyes adatokon végzett műveletek összessége, különösen az adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, zárolása, törlése.

2.4 Adattovábbítás

Harmadik személy számára adat átadás, hozzáférhetővé tétel.

2.5 Nyilvánosságra hozatal

Az adathoz, bárki számára hozzáférhetővé tétele.

2.6 Adattörlés

Az adathordozóról az adat megsemmisítése, oly módon hogy annak visszaállítása lehetetlen.

2.7 Adatfeldolgozás

Adatkezeléssel kapcsolatos műveletek, folyamatok, feladatok elvégzése, végrehajtása.

2.8 Adatfeldolgozó

Akik a BiJóAmiJó-val szerződést kötöttek és az adatok feldolgozását végzi.

2.9 Személyes adatok

Azon adatok köre, melyekkel Önt egyértelműen beazonosítható, ilyen a neve, címe, e-mail címe és telefonszáma, valamint minden olyan adat, amely a személyi igazolványában a lakcímkártyáján szerepel, vagy biometrikus adat. Személyi adatnak minősül még a számítógépéről érkező információk is, mint pl az IP cím, melyet az Ön internet szolgáltatója oszt ki, az internetre történő csatlakozáshoz. De további személyes adat az Ön böngészőjének beállításai is.
Személyes adatot csak meghatározott célból, a jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Az Info tv. előírásai keretein belül gyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk az Ön személyes adatait különösen akkor, amikor látogatást tesz a BiJóAmiJó oldalán, amikor ott regisztrál, vagy bejelentkezik egy vásárlói azonosítóval, vagy amikor termékeket rendel nálunk. Adatait csak a hatályos jogi előírásoknak és ezen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően, valamint az Ön beleegyezésével használjuk föl. Sok esetben az adatok használata csak anonim formában történik. Az adatkezelés időtartama a regisztrációtól a regisztráció törléséig tart, kivétel a számviteli bizonylatok tárolása, mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján, bizonyos adatokat nyolc évig kötelezően meg kell őriznünk.

2.10 Hozzájárulás

Ön akaratának megegyezően, a megfelelő tájékoztatás értelmében, hozzájárulását adja, hogy a személyes adatait teljes körűen, vagy egyes műveletekre kiterjedően kezelhessük, nyilvántarthassuk.

2.11 Tiltakozás

Önnek nyilatkoznia kell arról, ha személyes adatainak kezelését kifogásolja, vagy ha az adatkezelés megszüntetését, illetve kezelt adatok törlését kéri, amennyiben az nem ütközik a törvényes előírás keretébe, mint a szerződés, azaz megrendelés és a számlázás. Az adattörlést az ügyfélszolgálatunkon e-mailben teheti meg.

2.12 Harmadik személy

Az, aki nem azonos Önnel, az adatkezelővel és az adatfeldolgozóval.

3. Adatkezelésünk célja:

Szolgáltatásunk megfelelő biztosítása, megrendelések teljesítése (regisztráció, megrendelés, kiszállítás, fizetés). Ügyfél tájékoztatása, kedvezményekről és nyeremény játékokról. Új ügyfél szerzés, illetve a meglévő ügyfeleink megtartása.

4. Adatbiztonság:

A Személyes adatainak védelme számunkra kiemelten fontos, ezért lehetőségeinkhez mérten mindent elkövetünk, hogy adatai biztonságban legyenek. A technikai megoldásainkat folyamatosan figyeljük és
fejlesztjük az adatok védelme érdekében.

5. Adatvédelmi incidens:

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

6. Kezelt adatok köre:

6.1 Regisztrációs adatok:

Webáruházunkban a következő személyes adatokat tároljuk, melyeket Ön a regisztráció során ad meg számunkra, és amiket a megrendeléseik teljesítéséhez, az általunk meghirdetett ajánlataink ismertetésére, és a fizetések bonyolítására felhasználunk.

• Felhasználónév,
• Saját e-mail cím,
• Jelszó
• Számlázási cím (számlázási név, cím (irányítószám, város, utca, házszám)),
• Szállítási cím (szállítási név, cím (irányítószám, város, utca, házszám)),
• Telefonszám

BiJóAmiJó javasolja Önnek, hogy a regisztrációs adatok védelme érdekében a regisztráció után a felhasználó nevét és jelszavát, amellyel a weboldalunkat használja, tartsa titokban, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá. A felhasználó felelősséggel tartozik regisztrált adataiért és az ezzel végrehajtott aktivitásért. Ön elfogadja, hogy a lehetőségeihez mérten, minden óvintézkedést megtesz, hogy a jelszava ne kerüljön illetéktelen harmadik személy birtokába. Amennyiben észleli, hogy valaki használja a regisztrációs fiókját, azonnal értesítsen minket az ügyfélszolgálatunkon keresztül. A regisztráció során ajánlott a valós adatok rögzítése, ahhoz hogy a szolgáltatásunkat megfelelően tudjuk biztosítani az Ön számára.
A BiJóAmiJó biztosítja az Ön részére, hogy bármikor a regisztrációját vagy a feldolgozás alatt lévő megrendelését törölje, vagy amennyiben valamilyen oknál fogva ez nem sikerül, az ügyfélszolgálatunkon keresztül velünk töröltesse.
A regisztráció során a kitöltött, és elküldött adataival Ön egyértelműen hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.

6.2 Technikai adatok:

Log fájlok

A rendszer működéséhez, a következő fontos adatok kerülnek rögzítésre, melyek az Ön számítógépének azon adatai, amik a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket a Szolgáltató rendszere technikai folyamataiként automatikusan rögzít. Ilyenek

 • a Felhasználó IP-címe,
 • a felhasznált operációs rendszer,
 • a böngészőprogram típusa,
 • a látott oldalak URL címe és
 • a látogatás ideje.

Ezeket az adatokat, a BiJóAmiJó csak anonimizált összesített feldolgozott formában kezeli, amelyeket az esetleges oldal hibák javítására, a minőség javítására és statisztikák előállítására használ. Ezeket az adatokat összesített anomizált formában továbbítjuk a harmadik fél számára, további szolgáltatás igénybevételéhez: Google Analytics, Google Adword, Webalizer, FaceBook hirdetés kezelő.

Álnevesített használói profilok

A reklám és marketing kutatás céljára a jogi kereteken belül, anonim módon statisztikát készítünk a felhasználói profilok alapján és kiértékeljük ezeket a jobb szolgáltatási minőség javítása érdekében, és hogy minél jobban kielégítsük a vásárlóink igényeit.

Cookie – Sütik használata

Weboldalainkon cookieket használunk a weboldal pontos működéséhez. A sütik (angolul: cookies) olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy biztosítani tudjuk az Önnek kényelmét, amikor a weblapunkat meglátogatja.
Ezeket használjuk a bevásárlókosár funkciójának pontos működésére, valamint a Smartsupp chat funkció használatára, és az Adwords és a Facebook hirdetési és statisztikai felületéhez szükséges adatok tárolására és továbbítására.
A süti tartalma betű/szám kombinációt tartalmaz, amely az Ön által használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Ön meglátogatja honlapunkat.
Megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, a web böngészőjének beállításai segítségével. Erről további információkat kaphat a gyártótól vagy web böngészőjének súgóján keresztül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a www.bijoamijo.hu funkciói csak korlátozottan működnek, illetve nem elérhetők, vagy hibával leállnak, ha Ön letiltja a sütik használatát.

A Google Analytics

A weboldalunk a Google Analytics-et, a Google Inc. statisztikai elemző szolgáltatását használja. A Google Analytics szintén cookie-kat tárol az Ön számítógépén, amelyek segítségével az Ön weboldal-látogatásainak elemzését tudjuk megvalósítani. A süti által az Ön weboldal-látogatásáról létrehozott információkat a rendszer a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott tárolja. Az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb országaiban, a Google alkalmazása lerövidíti a felhasználó IP címét és úgy továbbítja az amerikai szerverek felé. Csak kivételes esetekben küldi a Google az USA-ban lévő szervereire a felhasználó teljes IP-címét, amit ott rövidíti le. A mi weboldalunk megbízásából a Google ezeket az információkat fogja felhasználni ahhoz, hogy statisztikákat készítsen a felhasználóink weboldal-használatáról, amiből kérésünkre jelentéseket állítson össze a weboldalon végrehajtott tevékenységekről. A böngészője által továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze egyéb Google-adatokkal. A sütik használatát böngészőszoftverének megfelelő beállításával letilthatja.

A Google általi adatgyűjtést és -felhasználást (sütik és IP-cím) az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
A plug-in helyett vagy mobil eszközök böngészőin kattintson erre a linkre egy letiltó süti telepítéséhez, mely a továbbiakban megakadályozza a Google Analytics keretein belül történő adatgyűjtést a weboldalunkon. A letiltás mindaddig érvényben marad, míg nem törli annak sütijét. Ha a süti törlődött, elegendő mindössze újból a linkre kattintania.

A Google Analytics felhasználási feltételeiről és adatvédelmi irányelvéről az alábbi oldalakon talál további információkat:
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://www.google.de/intl/en-GB/policies/

A Google Remarketinget, a Google hirdetési szolgáltatását is használjuk, melynek segítségével célirányos hirdetéseket jeleníthetünk meg a weboldal korábbi látogatói számára. Ez a funkció az eszközök közötti remarketinget alkalmaz, a Google AdWords alkalmazásával. Ha beleegyezését adta, hogy a Google az Ön webes és böngészési előzményeit Google fiókjához társítsa, akkor a Google az Ön Google fiókjából és a Google Analyticsből származó információkat együttesen használja fel a hirdetések testreszabására és az eszközök közötti remarketing célcsoportja adatainak meghatározására. Google felhasználóként a „Saját fiókban” adhatja meg saját hirdetési beállításait és kapcsolhatja ki a személyre szabott hirdetések megjelenítését. A Google általi adatgyűjtést és –felhasználást az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google által végzett adatfeldolgozást olyannak kell tekinteni, amely tekintetében a személyes adatok megfelelő védelmi szintje biztosított.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Internet Explorer 9
Microsoft Internet Explorer 8
Microsoft Edge
Safari

A Facebook használata során elhelyezett cookie-ról bővebben:
https://www.facebook.com/policies/cookies/

6.3 Megrendelési adatok:

Az oldalunkon kiválasztott termékek megrendelése és az Ön személyes adataihoz kötése szükséges a megrendelés teljesüléséhez. A megrendelés tárolása addig tart, amíg a számlázási adatok, mivel a megrendelés a szerződés tárgya. Ez alól kivétel a visszamondott megrendelés.

Tárolt adatok:

• Megrendelő adatai
• Szállítási cím (Név, Irányítószám, Város, Utca, Házszám, Telefonszám és e-mail cím). Az e-mail címen és a telefonszámon történik a kommunikáció a kiszállítás folyamán és megrendelésének állapotával kapcsolatban.
• Számlázási cím (Név, Irányítószám, Város, Utca, Házszám)
• Megrendelt áru megnevezése,
• Ára
• Megrendelés dátuma, ideje

Kötelező adatok, melyek a megrendelés pontos teljesítéséhez szükséges.

6.4 Hírlevél küldés

Csak és kizárólag a megrendelő személyes döntésén alapul, hogy szeretne értesülni a hírlevélben az akciókról vagy az új termékekről. Ezért csak saját döntéssel kerül az ügyfél a hírlevél küldő adatbázisba a főoldalon.

Tárolt adatok:

 • Megrendelő keresztneve
 • e-mail címe

Addig történik a hírlevél küldés, amíg saját maga nem kezdeményezi a szolgáltatás törlését vagy a mi elérhetőségünk valamelyikén nem kéri azt.

6.5 Bankkártya fizetés

A kiválasztott fizetés értelmében a fizetés beazonosításához szükséges adatok kerülnek át a szolgáltató szerverére.

Tárolt adatok:

 • Fizető neve
 • Fizető címe
 • E-mail címe
 • Telefonszáma
 • Kártyaadatok (titkosított formában – bankkártyaszám, lejárat és érvényesítő kód)
 • Termékek megnevezése
 • Megrendelés darabszáma
 • Összege

7. Adatkezelés jogalapja:

Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, alapján a webshopban regisztrált személyek szabad akaratukból történő, önkéntes regisztrációja és hozzájárulása a megrendelések teljesítéséhez.

8. Adatkezelés időtartama:

Addig tart, amíg a Ön a személyes adatainak vagy a hírlevél küldésének törlését nem kéri valamilyen formában. Az Ön által kezdeményezett regisztráció törlés is egyenértékű a törlés kéréssel.
Számviteli bizonylatok tekintetében a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169 § (2) bekezdés alapján 8 év. A megrendelés számlázás alapbizonylata, melyre ugyanazon szabályok érvényesek, mint ami a számlára vonatkozik.
A webshop vásárlóinak adatkezelése ügyféladatnak minősül, így nem kerül bejelentésre az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába.

A tárhelyen naplózott statisztikai adatokat a naplózástól számítva 6 hónapig tároljuk.

9. Adatok tovább küldése adatfeldolgozás céljából:

       Billingo Technologies Zrt.
       Székhely és levelezési cím: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

E-mail: hello@billingo.hu

Számlázás – www.billingo.hu

Fürgefutár.hu Kft

Székhely és levelezési cím: 1122 Bp. Maros utca 12.

E-mail: ugyfelszolgalat@furgefutar.hu

Futárpostai-szolgáltatás. – www.furgefutar.hu

GLS Általános Logisztikai Kft. 

Székhely és levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Email cím: adatvedelem@gls-hungary.com
Futárszolgáltatás – https://gls-group.eu/HU/hu/home

GEO MILEV Kft

Székhely és levelezési cím: 2527 Máriahalom Széchenyi Ferenc u. 51.

Email cím: konyveloiroda.lambda@protonmail.com

Könyvelés

arukereso.hu

Online Comparison Shopping Kft.
Székhely és levelezési cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759
E-mail: info@arukereso.hu
Web: www.arukereso.hu
Adatvédelmi szabályzat: https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html

Ár összehasonlító oldal (a www.arukereso.hu oldalon található felület, amely megjeleníti a Ma-Ja.Com Webáruházában található termékeket és érdeklődés esetén átirányít a webáruházunkba. Termék adatok kerülnek csak át.)

paylike.hu

E-mail: hello@paylike.hu

Telefonszám: +45 78 75 51 61

Cím: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia

Kapcsolat: https://paylike.hu/contact

Bankkártyás fizetést teszi lehetővé az ügyfél számára.

Ezit Kft.

Székhely és levelezési cím: 1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.

Tárhely szolgáltatás – www.ezit.hu

10. Harmadik félre mutató linkek:

Az oldalunk tartalmazhat harmadik félre mutató linkeket is, ahol személyes adatait lehet, hogy megadhatja, de ebben az esetben a harmadik fél adatvédelmi problémáiért mi nem vállalunk felelősséget.

Budapest, 2021. december 17.